Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka to organ sądownictwa, który został powołany w 1959 roku we Francji.

Składa się z komitetu ministrów oraz zgromadzenia parlamentarnego dodatkowo również z Kongresu władz lokalnych i regionalnych Europy, Sekretarza Generalnego, Komisarza Praw Człowieka, Europejskiego Komitetu Spraw Społecznych oraz Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.

Jak wszystkie nazwy tych instytucji pomocniczych wskazują chodzi o ochronę obywateli tak, aby nie czuli się dyskryminowani, aby wiedzieli, jakie mają prawa i że mogą odwołać się do instytucji wyższych instancji, jeśli nie zgadzają się z wyrokiem czy postanowieniem.

Te instytucje stoją na straży praw obywateli zarówno tych rdzennych jak i napływowych wszystkich w takim samym stopniu zaangażowania.

Według danych oraz statystyk Polska nie należy do ścisłej dziesiątki najczęściej zgłaszających skarg do Trybunału przed nią są takie państwa jak: Włochy, Turcja czy Rosja skargi te najczęściej dotyczą ograniczenia wolności lub też skargi dotyczące ospałość sądów.