Eksport pośredni

Duża część przedsiębiorstw, które rozpoczynają swoją działalność na rynkach międzynarodowych wybierając rynki zbytu uwzględnia te najbardziej zbliżone do swojego, macierzystego. Wynika to przede wszystkim z faktu zmniejszania ryzyka gdyż podobieństwo sprzyja zaaklimatyzowaniu się naszego produktu przy jednoczesnej możliwości wykorzystywania znanych już elementów i technik marketingowych.

Podobne potrzeby, zbliżona kultura i zwyczaje panujące na tym terenie, czasami tez język lub funkcjonalność instytucjonalna powodują, że rozpoczęcie eksportu jest łatwiejsze. Eksport pośredni to taki rodzaj działalności, do której zaangażowany zostaje pośrednik lub większa ich ilość.

Zajmujący się przede wszystkim dystrybucją i poszukiwaniem nowych klientów na terenie państwa, do którego eksportujemy nasze towary. Najczęściej ta forma eksportu jest wybierana przez przedsiębiorstwa niemające doświadczenia w działalności na rynku zagranicznym, nieposiadające tak dużych środków finansowych, aby rozpocząć działalność bezpośrednią oraz niedysponujące odpowiednim zapleczem personalnym.