Eksport bezpośredni

Wyróżniamy dwa rodzaje eksportu: bezpośredni oraz pośredni.

Eksport bezpośredni polega na rozprowadzaniu i sprzedaży przez producenta własnych produktów, na rynkach międzynarodowych, bez wykorzystywania jakichkolwiek pośredników.

Odbywa się to w sposób bezpośredni wyznaczonym odbiorcom.

Tego rodzaju bezpośredni kontakt jest możliwy do zastosowania, gdy przedsiębiorstwo nabiera coraz większego doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych oraz posiada wykształcony personel, posiada kontrakty handlowe, wypracowane rynki zbytu oraz zna techniki handlu zagranicznego.

W miarę rozwoju całej działalności kontakty te najczęściej zyskują na intensywności, co wpływa na rozszerzanie zasięgu działania.

Eksport bezpośredni wymaga także zwiększenia środków finansowych zaangażowanych w prowadzoną działalność.

Firma jest zobowiązana do przejęcia na siebie dodatkowych kosztów z tym związanych, takich jak sfinansowanie działań spedycyjnych oraz transportowych, zbudowanie kanałów dystrybucyjnych a także, co bardzo ważne ubezpieczenia całego przedsięwzięcia.