Myślenie o eksporcie

Jednak, gdy wyczerpane zostały możliwości wynikające z polskiego rynku sprzedaży lub dążymy do dalszego rozwoju firmy, można rozszerzyć działalność o rynki zewnętrzne, rozpoczynając eksport własnych towarów. Eksport, czyli taka działalność, która ma na celu sprzedaż dóbr poza granicami kraju, dóbr wytworzonych na jego terenie. Od czasu powstania Unii Europejskiej działalność prowadzona na terenie krajów wchodzących w jej skład a polegająca właśnie na sprzedaży, nie jest przez ekonomistów nazywana eksportem a sprzedażą wewnątrzwspólnotową.

Eksportem jest tylko działalność prowadzona poza obrębem państw członkowskich UE. Jednak bardzo często spotkać możemy firmy, które po mimo, iż funkcjonują na terenie Unii Europejskiej to swoją działalność określają mianem eksportu. Właśnie działania podejmowane na tym terenie stanowią największą część polskiego handlu zagranicznego ogółem.

Jedną z form handlu międzynarodowego, polegającego nie tylko na przemieszczaniu towarów, ale także dóbr niematerialnych i usług, jest właśnie eksport.