Konwencja Europejska w Polsce

O Konwencji Europejskiej mówi się, że jest klejnotem Rady Europy.

Dlaczego jest określana tak doniosłym mianem? Dlatego, że nie określa ona tylko i wyłącznie praw i wolności obywateli, ale przede wszystkim wskazuje procedury i standardy zgodnie, z którymi instytucje takie jak sądy powinny działać.

Dzięki temu, że są wyższe instancje tak ważne w każdym państwie instytucje muszą być obiektywne, muszą na równi traktować każdego obywatela.

Niestety większość obywateli wychodzi z założenia, że tak ważna instytucja nie zajmie się ich sprawą, że jest zbyt błaha albo będzie to trwać tak samo długo jak proces w Polsce w związku z tym mimo poczucia, że zostali pokrzywdzeni a czasem nawet oszukani nie szukają pomocy dalej.

Świadomość obywateli jest coraz większa i coraz więcej spraw trafia do Strasburga gdzie wszyscy traktowani są zgodnie z Konwencją.

Najczęściej są to zażalenia dotyczące wyroku sądu, ale bardzo często bywają to również skargi dotyczące pracy lekarzy.

Takie instytucje mają na celu obiektywną ocenę sytuacji oraz ostateczną decyzję dla obywatela.