Kiedy konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej przez Internet. Jakie to sytuacje? Przedstawiamy wybrane poniżej. Konsument nie może odstąpić od umowy świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i został poinformowany, że po wykonaniu usługi nie może odstąpić od umowy. Klient nie może również odstąpić od umowy, w której: przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany specjalnie dla klienta, przedmiotem jest produkt szybko psujący się (to jest taki, który ma krótki termin ważności). Klient nie odstąpi od umowy jeżeli jej przedmiotem jest świadczenie, że produkt zostaje dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu – ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Wszelkie umowy zawarte w drodze aukcji publicznej również nie ulegają możliwości odstąpienia od ich zawarcia. Także wszelkie świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, gastronomi itp. nie podlegają prawu odstąpienia od umowy. Przytoczone przez nas wyjątki mają zastosowanie niezależnie od tego, czy zostały ujęte w regulaminie sklepu. Jeżeli chcesz poznać wszystkie wyjątki zapoznaj się z ustawą.