Jakie są uprawnienia kupującego w przypadku rzeczy wadliwej?

Kupujący (konsument) ma cztery uprawnienia w przypadku, gdy rzecz, którą zakupił, nie jest wolna od wad. Należą do nich: odstąpienie do umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy, usunięcie wady.

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący (konsument) nie może skorzystać z tych uprawnień w momencie, gdy sprzedawca rzecz niezwłocznie wymieni albo usunie wadę.

Konsument może oczywiście zażądać wymiany rzeczy na nową. To konsument decyduje, co ma wykonać sprzedawca z wadliwą rzeczą.

Konsument może oczywiście zażądać obniżenia ceny jeżeli zakupiony przez niego towar jest wadliwy. Wysokość takiego obniżenia ceny będzie jednak zależała od wartości wady.

Tak naprawdę w życiu codziennym, tj. praktyce, ocena wartości wady jest często niemożliwa – klient zawsze chce większą obniżkę niż oferuje sprzedawca.

Odstąpić od umowy klient może tylko w sytuacji, gdy wada jest istotna – to ograniczenie ma zapobiec wszelkim nadużyciom konsumentów.