Umowa kupna/sprzedaży nieruchomości

Kolejną ważną kwestią poruszaną w kancelarii notarialnej jest z pewnością zawieranie umowy kupna lub sprzedaży. Sama jej forma to najpowszechniejsza umowa, jaką zawiera się w celu przeniesienia praw majątkowych, w przypadku najbardziej popularnych umów, dotyczą one głównie własności nieruchomości. Najogólniej mówiąc jest to umowa, która po jej podpisaniu obliguje sprzedawcę do oddania danej rzeczy na własność kupującego. Natomiast automatycznie kupujący jest zobowiązany do przyjęcia przedmiotu objętego umową i zgodnie z jej zapisami musi zapłacić wyznaczoną kwotę. Warto zwrócić uwagę, że na etapie podpisywania umowy nie ma możliwości dokonywania zmian w jej treści, chyba, że wynikają one z omyłkowej pisowni czy innych czynników, które nie zostały wcześniej zauważone.

Niemniej jednak nie ma podstaw ku temu, aby unieważnić umowę, gdyż wystarczy dołączyć do niej aneks obustronnie podpisany, bądź też nanieść i zaparafować poprawki. Kolejnym bardzo częstym błędem podczas spisywania umowy jest próba negocjacji ceny, oczywiście można się przysłowiowo targować i próbować obniżyć, chociażby cenę mieszkania. Niemniej jednak takie kroki powinno się czynić jeszcze zanim spotkamy się w kancelarii, gdzie powinno nastąpić już tylko podpisanie aktu. Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nieruchomości zawarcie aktu notarialnego stanowi podstawę do otrzymania własności nieruchomości przez kupującego. Natomiast dopiero po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej, adnotacji o nowym właścicielu, otrzymuje on prawo do użytkowania wieczystego.